Xem tất cả 1 kết quả

Phụ liệu nail là một sản phẩm phụ được dùng bổ sung vào sản phẩm chính để làm thay đổi tính chất của sản phẩm chính. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu cần đạt được trong kỹ thuật làm nail!

Đại diện tiêu biểu của phụ liệu trong kỹ thuật làm nail đó là dung dịch lưu huỳnh. Dung dịch lưu huỳnh, đặc biệt là lưu huỳnh tím là những tinh thể nhỏ li ti được dùng trộn với bột đắp để tạo ra những bông hoa bột nghệ thuật. Nếu không có dung dịch lưu huỳnh, các hạt bột đắp rời rạc khó mà kết dính để tạo nên những bông hoa bột khoe sắc trên bàn tay xinh được!

Ngoài lưu huỳnh, còn một số sản phẩm khác là phụ liệu quan trọng của kỹ thuật làm nail. Tùy theo các công đoạn kỹ thuật trong nail mà các phụ liệu này được sử dụng để đáp ứng một yêu cầu nhất định!