Xem tất cả 2 kết quả

Bộ dưỡng móng hay bộ sản phẩm dưỡng móng là tổ hợp các sản phẩm có vai trò khác nhau, tham gia vào các công đoạn khác nhau trong cùng công việc dưỡng móng. Tùy theo bộ dưỡng móng, các sản phẩm này sử dụng theo trình tự hoặc không theo trình tự (tự do) trong các công đoạn dưỡng móng!

Ví dụ: trong bộ sơn dưỡng móng gồm bốn sản phẩm với vai trò khác nhau như sơn nền, nước làm mềm móng, dầu dưỡng móng, sơn bóng. Các công đoạn dưỡng móng trong quá trình sơn móng được thực hiện theo trình tự: dùng sơn nền trước khi sơn chính, kết thúc bằng sơn bóng.

Trong khi dưỡng móng thông thường chỉ cần dùng dầu dưỡng móng và nước làm mềm móng. Dầu dưỡng móng giúp giữ độ ẩm cho móng và da viền móng. Còn nước làm mềm móng giúp cắt tỉa móng dễ dàng và không gây tổn hại cho móng. Hai sản phẩm này sử dụng không cần theo trình tự như sơn nền và sơn bóng! Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bộ sản phẩm chăm sóc móng.